Alternativ menu
Oversigt over de kommende Aktiviteter

Generalforsamling
Dato 21-02-20181375
Arrangør Herlev Løbe- og Atletikklub
Sted Klublokalet kl. 19:30
     

Herlevløberne 21-02-2018

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

1)Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år)
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
12) Valg til underudvalg
13) Eventuelt

 

Ad. pkt. 1
Bestyrelsen foreslår Thomas Prehn som dirigent og Anette Albiniussen referent.

 

Ad. pkt. 5

Bestyrelsen forslår uændret kontingent

 

Ad. pkt. 6
Fristen for indkomne forslag 2 uger før.


Ad. Pkt. 7

Formanden er på valg for 2 år. Formanden modtager genvalg.

 

Ad. pkt. 9
Bestyrelsesmedlemmer på valg

Michael Jaquè modtager genvalg

Tine Kragh Nielsen modtager genvalgAd. pkt. 10
Valg af 2. suppleanter
Ingelise modtager ikke genvalg

Bestyrelsen anbefaler Stig Fog.

Henrik Strassmann modtager genvalg


Ad. pkt.11
Valg af revisor og revisorsuppleant

Thomas Prehn modtager genvalg som revisor.

Henrik Østergren modtager genvalg som revisorsuppleant

 

Ad. pkt. 12
Sommerfest-, klubaften-, løbs-, Herlevløbs-, sponsor- og klublokaleudvalg

 

Ad. pkt. 13

Stadions fremtid

Holdledertræning

 
Tilmeldingen er slut.

Følgende 54 har allerede meldt deres deltagelse

- Du skal være logget på for at se deltagerne.

Navn Bemærkninger Betalt
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Afbud " syg " Ja
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej
Herlevløber Nej