Festudvalget

Der nedsættes efter behov forskellige festudvalg, der i samarbejde med bestyrelsen står for at arrangere en klubfest.

Udvalgene kan vælges på generalforsamlingen eller direkte ved festerne ved lodtrækning.
Der kan være følgende festudvalg:
  • Sommerfestudvalget
  • Julefrokostudvalget
  • Oktoberfestudvalget
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen mødes udvalgene med bestyrelsen og aftaler tid, budget og deltagere for festen. Sted vil som udgangspunkt altid være klublokalet, der kan rumme 149 personer. Festudvalget udpeger en formand, der løbende har kontakt med bestyrelsen.
 
Hvis der er behov for at medlemmerne betaler fx for deltagelse i festen skal klubbens festkonto anvendes. Konto 5044-0001274649 - bed medlemmerne skrive fx: SOMMERFEST ved indbetalingen. Ellers kan der betales via Mobile Pay / Swipp til telefon 28448611. Også her er det vigtigt at medlemmerne skriver fx: SOMMERFEST.
 
Klubmedlemmer er velkomne til at foreslå andre festudvalg. Ved lodtrækning skal det tilstræbes, at der sker nyvalg af festudvalgsmedlemmer.
 

Sponsorer og samarbejdspartnere