Klubaftenudvalget

Formålet med udvalget er at skabe gode medlemsaftener hvor temaet typisk er relateret mod løbere. Dette kan være almindelige medlemsaftener, hvor et medlem underholder med specielle oplevelser/erfaringer, eller evt. en aften med ernæringslære.

Det tilstræbes at der afholdes 4 temaaftener om året.
Udvalgsformanden har løbende kontakten med bestyrelsen for status.
 
Nedenfor beskrives de praktiske og økonomiske rammer som der ydes støtte til fra klubben.
 
Beløbsramme kr. 1.000,- pr. aften, som helt eller delvist kan dække:
 
•  Indlægsholder (evt. brugerbetaling)
•  Lokal foredragsholder skal i videst muligt omfang benyttes hvis en sådan er til rådighed.
•  Forplejning som Kaffe, te, kage, øl, vand og lignende.
 
Forplejning som kaffe og the er som udgangspunkt gratis.
 
Der kan være deltagerbetaling ved klubaftener med mad.
 
Arrangementer opslås på Event.
 
Klubaftenudvalget består i 2019 af følgende medlemmer:   
 
Kim Bjørup og Laila Østergren 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere