Klubaftenudvalget

 
[Formål]
Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 
”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.”
 
[Principper]
Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:
 
Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter    
 
Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet  
 
Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.
 
[Klubaftenudvalgets hovedopgave]
De væsentligste arbejdsopgaver er at:
 • Planlægge og afvikle 5-6 klubaftener pr. år inkl. et julearrangement
 • At sikre at nogle af klubaftenerne gerne har et uddannelsesmæssigt formål, f.eks. førstehjælp, atletikmedhjælperkursus m.m.
 • Minimum to gange om året – januar og juni – opdatere hjemmesiden med alle de kommende seks måneders klubaftener, således at alle klubmedlemmer kan gøre sig bekendt med klubbens samlede aktiviteter
 • Sikre at klubaftenerne henvender sig til en bred kreds af klubbens medlemmer
 • Sikre at alle klubbens aktivitetsområder afspejles i klubaftenernes indhold
 • Markedsføre klubaftenerne på klubbens medier
 • At planlægge og afvikle en sommerfest for alle klubbens medlemmer
 
[Klubaftenudvalgets sammensætning og drift]
 
Klubaftenudvalget består af:
Henrik Østergren(formand) 
Eva Christiansen
Martina Holst
Henrik Strassmann
 
[Beskrivelse af evt. obligatoriske arbejdsopgaver]
 • Planlægge og afvikle en sommerfest for alle klubbens medlemmer
 • Foreslå en dato for sommerfesten og et budget til bestyrelsen
 • Planlægge og afvikle 5-6 klubaftener pr. år inkl. et julearrangement
 • At sikre at nogle af klubaftenerne gerne har et uddannelsesmæssigt formål, f.eks. førstehjælp, atletikmedhjælperkursus m.m.
 • Minimum to gange om året – januar og juni – opdatere hjemmesiden med alle de kommende seks måneders klubaftener, således at alle klubmedlemmer kan gøre sig bekendt med klubbens samlede aktiviteter
 • Sikre at klubaftenerne henvender sig til en bred kreds af klubbens medlemmer
 • Sikre at alle klubbens aktivitetsområder afspejles i klubaftenernes indhold
 • Markedsføre klubaftenerne på klubbens medier
 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde
 • Udarbejde et budget til godkendelse hos bestyrelsen 
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan
 
  

Sponsorer og samarbejdspartnere