Klubrekorder i Herlev Løbe- og Atletikklub

I perioden 1987 - 2019 har der ikke været ført en samlet statistik over resultater i Herlev Løbe- og Atletikklub. Sommeren 2019 påbegyndte arbejdet med at rekonstruere resultaterne med en henblik på at kunne lave en officiel oversigt over klubrekorder i de øvelser, der er godkendt af Dansk Atletik Forbund som øvelser, hvori der kan sættes dansk rekord i aldersgruppen.

Om statistikken
Herlev Løbe- og Atletikklubs oversigt over klubrekorder er baseret på et sammensurium af forskelligt materiale. Senest offentliggjorte oversigt over klubrekorder var offentliggjort i klubstatistikken for 1986.
Før og siden da er resultaterne baseret på følgende hovedkilder:  
 
Kilder 
 • Dansk Atletik Forbunds årbøger 1960 – 2008. Her er i hovedsagen alene seniorresultater optaget, der har været gode nok til at komme på de danske seniorranglister.
 • Herlev IFs klubstatistikker indtil 1986.
 • Klubbladet for Herlev IF Atletik i perioden 1993 - 2002. Udkom med et interval på 1-3 numre om året i perioden
 • Masters-top 50 ranglister registreret af Dansk Atletik Forbund.
 • DAFs Veteranstatistik: 1994, 1998, 2000 og 2008
 • Sjællands og Københavns Atletikforbunds årbøger 1983 – 2009. (pt. undtaget 1984, 1985 og 2006) Her er ungdoms- og seniorresultater optaget, mens generelle Mastersresultater ikke er med.
 • Fra 2008 er alle seniorresultater optaget på Statletik.dk, mens ungdomsresultaterne er med i fuldt omfang fra 2010.  
 
Statistikkens omfang
Det har ikke være formålet at lave en total oversigt over alle resultater, men alene en valid oversigt over klubrekorder. Derfor er der i udgangspunktet kun registreret ”årsbedste” for den enkelte atlet i et givet år. Og kun resultater, der er opnået til godkendte stævner og i godkendt vind.
 
For løb udenfor stadion er det alene resultater, der er opnået i løb med DAF-opmålt distance. Et særligt problem hertil er, at resultater på statletik.dk fra 2008 og fremefter alene er registreret på landevejsløb, hvis følgende tidskrav – uanset atletens alder – har levet op til nedenstående krav.  
 
Der vil derfor formentlig være mange resultater fra både ungdom og masters, der kan kvalificere til en klubrekord i landevejsløb – men for at de kan optages/godkendes kræves det, at distancen er kontrolopmålt og følgende krav også er opfyldt:  
 • Kun danske landevejs/motionsløb, der er ranglistecertificeret og med i Danmarks Officielle Løbskalder
 • Udenlandske motionsløb skal være AIMS-godkendte.
 • Tiderne skal være bruttotider – nettotider kan ikke anvendes til statistik.
 • Resultatliste skal indeholde bruttotider, navn, forening og årgang.
 • Udøver skal være tilmeldt og noteret på resultatlisten som repræsenterende Herlev Løbe- og Atletikklub
Har du deltaget i et løb, der lever op til ovenstående, og som er bedre end den klubrekord, der pt. er gældende, så kan du få den optaget, hvis du kan dokumentere ovenstående og i øvrigt sender link m.m. til Stig Fog på mail @stigfog.dk.
 
Ændringer i aldersgrupper
Rekorderne er opgjort i de aldersgrupper og øvelser, der er gældende i 2019 i Dansk Atletik Forbund. Frem til 1993 var der andre aldersgrupper for ungdom. F.eks. var aldersgruppen tidligere 13-14 år, nu er den 12-13 år. Det betyder, at i tidligere rekordoversigter, der har bedste resultater typisk været lavet af ældste årgang i en aldersgruppe, f.eks. 14-årige i aldersgruppen 13-14 år. Det har den betydning, at gode resultater af 13-årige ikke er fremgået af oversigten, og derfor ikke er med, når aldersgruppen er lavet om til 12-13 år. Der kan derfor mangle resultater, som ellers burde kvalificere til en klubrekord.   For resultater fra 2008 og frem er alle resultater valide.  
 
Ændringer i vægt i kasteøvelser
I perioden har der også været en del ændringer i udformning og vægt at kasteredskaber. Kun resultater, der lever op til de nuværende krav (2019) er medtaget. Har et resultat være lavet med en tungere vægt end det nuværende krav, er resultatet medtaget. For spydkast gælder det, at for 800 grams spyd er kun resultater efter 1986 medtaget og for 600 grams spyd efter 1999 på grund af ændring af tyngdepunktet.
 
 
Hækkeløb
Der er i statistikken ikke taget højde for, om der har været ændringer i hæk-højder eller afstand mellem hække.
 
Stafetløb
I stafetløb gælder det, at for ungdomsatleter er det ældste deltager på holdet, der afgør aldersgruppen. For mastersatleter gælder det, at det er yngste deltager på holdet, der definerer aldersgruppe. Det betyder, at en klubrekord, der er sat af et hold på 13-14 år før ændringerne af aldersklasser i 1993, kun kan tælle i aldersgruppen 14-15 år med de nugældende aldersinddelinger medmindre, at det kan godtgøres at alle atleter ikke har været ældre end 13 år i det pågældende år.
 
 Håndstoppede tider og elektroniske tider
Før i tiden var det almindeligt med håndstoppede tider. På distancer fra 400 meter og mere, skal der tillægges 0,12 sekunder for at sammenligne med elektroniske tider, mens det er er 0,24 sekunder på kortere distancer. Således svarer en håndstoppet 100 meter tid på 11,0 sek. til en elektronisk på 11,24 sek.
 
Fejl og mangler
Der er med sikkerhed både fejl og mangler. Opdager du nogle, så vil vi gerne gøres opmærksomme på det, så det evt. kan rettes, ligesom alle oplysninger om resultater m.m. modtages med kyshånd.
 
Opdatering
Resultaterne opdateres ca. hvert ½ år og seneste opdateringsdato fremgår her: 21. september 2023
 

Sponsorer og samarbejdspartnere