Kodeks  

Herlev Løbe og Atletikklub har et kodeks for både medlemmer, løbehold og holdledere. Kodeks skal forstås som et sæt leveregler – noget vi stræber efter, og som afspejler klubbens værdier. De skal gerne opleves som noget, vi allerede gør i dag. Det er ikke et regelsæt.  

Kodeks - ”Den gode løber”
 • Bakker op om og respekterer holdlederen – følger instrukser
 • Deltager positivt i holdets træning Er hensynsfuld i trafikken og overholder færdselsreglerne
 • Har ansvar for egen sikkerhed
 
Kodeks - ”Det gode Hold”
 • Er positive og engagerede
 • Støtter og henter dem, der har brug for det
 • Følges ad – og kommer samlet hjem
 • Er hensynsfuld i trafikken og overholder færdselsreglerne
 
Kodeks - ”Den gode Holdleder”
 • Forbereder dagens træning og kommunikerer denne inden start
 • Sikrer, at alle kommer med hjem
 • Vejleder om valg af hold ud fra hensyn til holdet
 • Tilstræber, at hele holdet får en god oplevelse
 • Er hensynsfuld i trafikken og overholder færdselsreglerne  
 

Sponsorer og samarbejdspartnere