Rabataftaleudvalget

 
[Formål]
Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 
”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.”
 
[Principper]
Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:
 
Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter    
 
Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet  
 
Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.
 
[Rabataftaleudvalgets hovedopgave]
 
De væsentligste arbejdsopgaver er at: 
 • Indgå aftaler med virksomheder/leverandører med henblik på, at medlemmer af Herlev Løbe- og Atletikklub kan købe til rabatterede priser      Udarbejde skriftlige aftaler med ovenstående til godkendelse i bestyrelsen inden indgåelse
 • Sikre at Herlev Løbe- og Atletikklub lever op til de forpligtelser, som aftalerne indebærer
 • Informere medlemmerne om aftalerne og hvilke fordele, det giver medlemmerne
[Rabataftaleudvalgets sammensætning og drift]
 
Rabataftaleudvalget består af:
Dennis Wernblad (Formand)
 
[Beskrivelse af evt. obligatoriske arbejdsopgaver]
 • Indgå aftaler med leverandører, der giver Herlev Løbe- og Atletikklubs medlemmer rabatter indenfor følgende områder:
Sportstøj (dog under hensyntagen til evt. aftaler med klubleverandører af klubdragt og klubtøj)
Løbesko
Fysioterapi
Andet efter forslag fra medlemmer, bestyrelse eller rabataftaleudvalg 
 • Fremlægge aftaler til godkendelse i bestyrelsen inden indgåelse
 • Sikre at Herlev Løbe- og Atletikklub lever op til de forpligtelser, som aftalerne indebærer
 • Informere medlemmerne om aftalerne og hvilke fordele, det giver medlemmerne på hjemmesiden
 • Udarbejde og vedligeholde en oversigt over alle rabataftaler
 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde
 • Udarbejde et budget til godkendelse hos bestyrelsen
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan
 

Sponsorer og samarbejdspartnere