Klublokaleudvalget  (ikke aktivt)

[Formål]

Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 

”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.”  

[Principper]

Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:  

Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter     

Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet    

Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.  

[Klublokaleudvalgets hovedopgave]

De væsentligste arbejdsopgaver er at:

 

 • Forestå drift og vedligehold af Herlev Løbe- og Atletikklubs klublokale
 • Udlåne klublokalet efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer
 • Foreslå evt. større udbedrings- eller forandringsopgaver til bestyrelsens godkendelse  

 

[Klublokaleudvalgets sammensætning og drift]  

Klublokaleudvalget består af:

 Vakant

 

[Arbejdsopgaver]

1. Drift og vedligehold

 

 • Forestå drift og vedligehold af Herlev Løbe- og Atletikklubs klublokale, således at klublokalet altid fremstår i rengjort og indbydende stand 
 • Der planlægges og udføres 3-4 betalt almindelig rengøring, samt 1-2 betalt hovedrengøringer pr. år.
 • Foretage mindre reparations- og forbedringsopgaver indenfor det af bestyrelsen godkendte budget.
 • Sikre, at køkkenet, inventar m.m. er optimeret til klublokalets brug  

 

2. Budget

 

 • Foreslå evt. større udbedrings- eller forandringsopgaver til bestyrelsens godkendelse til beløb på over pt. 5.000 kroner.
 • Udarbejde af budget til godkendelse hos bestyrelsen senest ved udgangen af året.
 • Bestyrelsen meddeler hvert år de godkendte budgetter for Drift og udbedrings-/forandringsopgaver til formanden for klublokaleudvalget
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes  

 

3. Udlån

 

 • Udlåne klublokalet efter de af klublokaleudvalget og bestyrelsen fastsatte retningslinjer
 • Vedligeholdelse af ”Bestemmelse for lån af klublokale”, ”Regler for brug af klublokalet”, og foreslå evt. ændringer i retningslinjerne til bestyrelsen ·
 • Sikre at oversigten over bookede lokaler altid er ajour på Klubmodul kalenderen på hjemmesiden
 • Opkræve evt. depositum og følge op på rengørings- og afleveringstilstand
 • Sikre at lånere af klublokalet afleverer dette i rengjort tilstand  

 

4. Møder og referat

 

 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde.
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.      Klublokaleudvalget fastsætter selv hyppighed og tidspunkt for møder
 • Det tilstræbes at klublokaleudvalget og repræsentanter for bestyrelsen minimum holder 1-2 møder årligt.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan   

 

Sponsorer og samarbejdspartnere