Klublokaleudvalget 

 
[Formål]
Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 
”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.”
 
[Principper]
Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:
 
Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter    
 
Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet  
 
Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.
 
[Klublokaleudvalgets hovedopgave]
De væsentligste arbejdsopgaver er at:
 • Forestå drift og vedligehold af Herlev Løbe- og Atletikklubs klublokale
 • Udlåne klublokalet efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer
 • Foreslå evt. større udbedrings- eller forandringsopgaver til bestyrelsens godkendelse
 
[Klublokaleudvalgets sammensætning og drift]
 
Klublokaleudvalget består af:
Kim Brandt (Formand)
Carsten Woss Clemmensen
Ulf Kelund
Peter Dall
Søren Nielsen
Dan Havmand
Michael Jaqué
Kim Bjørup
 
[Beskrivelse af evt. obligatoriske arbejdsopgaver]
 • Forestå drift og vedligehold af Herlev Løbe- og Atletikklubs klublokale, således at klublokalet altid fremstår i rengjort og indbydende stand
 • Der planlægges og udføres 1-2 hovedrengøringer på år.
 • Udlåne klublokalet efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer
 • Sikre at oversigten over bookede lokaler altid er ajour på hjemmesiden
 • Opkræve evt. depositum og følge på rengørings- og afleveringstilstand
 • Sikre at lånere af klublokalet afleverer dette i rengjort tilstand
 • Foreslå evt. ændringer i retningslinjerne til bestyrelsen
 • Foreslå evt. større udbedrings- eller forandringsopgaver til bestyrelsens godkendelse til beløb på over 5.000 kroner
 • Foretage mindre reparations- og forbedringsopgaver indenfor det af bestyrelsen godkendte budget på max. kr. 5.000
 • Sikre, at køkkenet, inventar m.m. er optimeret til klublokalets brug
 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde
 • Udarbejde et budget til godkendelse hos bestyrelsen senest 18. maj 2020
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan senest den 18. maj 2020
 

Sponsorer og samarbejdspartnere