Herlevløbsudvalget


[Formål]
Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 
 
”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.”
 
[Principper]
Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:

 
Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter    
 
Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet  
 
Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.
 
[Herlevløbsudvalgets hovedopgave]
De væsentligste arbejdsopgaver er at:
 • planlægge, afvikle og evaluere Herlevløbet
 • sikre at arrangementet giver et overskud til klubben
 • sikre at de frivillige, løberne og tilskuerne får en god dag og giver et positivt indtryk af klubben
[Herlevløbsudvalgets sammensætning og drift]
 
Herlevløbsudvalget består af:

Henrik Østergren (Formand)  

Allan Amundsen 

Margit Aagaard Jensen 

Henrik Kousholt


 
[Beskrivelse af evt. obligatoriske arbejdsopgaver]
 • Sørge for at løbet er DAF-opmålt og godkendt
 • Sørge for alle nødvendige tilladelser fra myndighederne
 • Sørge for aftaler med Herlev Kommune og alle andre øvrige samarbejdspartnere
 • Sørge for online tilmelding/offline tilmelding herunder tilrette og drive tilmeldingssystem
 • Sørge for præmier til vinderne samt lodtrækningspræmier til deltagerne
 • Sørge for tilknyttede aktiviteter til løbet
 • Sørge for pakning af deltagermateriale og udlevering af dette
 • Sørge for at ruten er forsvarligt markeret og bemandet under løbet
 • Sørge for at alt er opryddet og rengjort efter løbet
 • Udarbejde og afvikle en samlet plan for markedsføring af løbet
 •     
 • Indgå aftaler med Spar Nord og andre sponsorer
 • Hverve og håndtere frivillige til afvikling af løbet 
 • Opdatere hjemmesiden med resultater, billeder m.m.
 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde
 • Udarbejde et budget inkl. deltagerpriser til godkendelse hos bestyrelsen
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan  
 

Sponsorer og samarbejdspartnere