Holdlederkoordinationsudvalget

 
[Formål]
Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 
”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.”
 
[Principper]
Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:
 
Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter    
 
Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet  
 
Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.
 
[Holdlederkoordinationsudvalgets hovedopgave]
 
De væsentligste arbejdsopgaver er at:
 • I samarbejde med bestyrelsen at udvikle og tilpasse klubbens træningsaktiviteter, så de altid lever op til klubbens formål
 • At sikre, at klubbens træningstilbud udvikler sig med tiden
 • At sikre, at klubbens træningstilbud henvender sig til en bred kreds af potentielle medlemmer
 • Antage og afskedige holdledere og trænere i samarbejde med bestyrelsen
 • Udarbejde en beskrivelse af en holdleders opgaver til godkendelse i bestyrelsen
 • Sikre at alle klubbens hold (løb, atletik og evt. andre aktiviteter) altid er bemandet forsvarligt og efter behov
 • Opbygge og tilpasse et system for ledelse af de enkelte hold, således at der aldrig er tvivl om, hvem der har ansvaret på de enkelte hold
 • Sikre at klubbens holdledere og trænere bliver uddannet til det formål, de skal virke i
 • Koordinere klubbens træningstilbud mellem holdene, så der skabes størst mulig synergi og fællesskab på tværs
 
[Holdlederkoordinationsudvalgets sammensætning og drift]
 
Holdlederkoordinationsudvalget består af:
 • Henrik Strassmann (Kontaktperson)
 •  Henrik Hobel
 • Allan Pedersen
 • Gitte Elkjær 
 • Jesper Madsen
   
[Beskrivelse af evt. obligatoriske arbejdsopgaver]
 • I samarbejde med bestyrelsen at udvikle og tilpasse klubbens træningsaktiviteter, så de altid lever op til klubbens formål
 • At sikre, at klubbens træningstilbud udvikler sig med tiden
 • At sikre, at klubbens træningstilbud henvender sig til en bred kreds af potentielle medlemmer
 • Overveje – og indstille til bestyrelsen om der skal ske en tilpasning af klubbens træningstilbud, herunder hvori tilpasningen skal bestå
 • Antage og afskedige holdledere og trænere i samarbejde med bestyrelsen
 • Løbende ajourføre oversigten over holdledere og trænere på hjemmesiden
 • Udarbejde en beskrivelse af en holdleders opgaver til godkendelse i bestyrelsen
 • Sikre at alle klubbens hold (løb, atletik og evt. andre aktiviteter) altid er bemandet forsvarligt og efter behov
 • Løbende være på udkig efter nye holdledere og trænere, herunder at anvende klubbens samlede ressourcer bedst muligt
 • Opbygge og tilpasse et system for ledelse af de enkelte hold, således at der aldrig er tvivl om, hvem der har ansvaret på de enkelte hold
 • Overveje, hvordan de enkelte hold ledes bedst muligt i forhold til kommunikation, sportslig udfoldelse og det sociale sammenhold
 • Sikre at klubbens holdledere og trænere bliver uddannet til det formål, de skal virke i
 • Sende klubbens ledere på relevante kurser og sørge for at hjemmesidens beskrivelse af holdledere og trænere afspejler dette
 • Koordinere klubbens træningstilbud mellem holdene, så der skabes størst mulig synergi og fællesskab på tværs
 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde
 • Udarbejde et budget til godkendelse hos bestyrelsen
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan
 
 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere