Generalforsamling 2023

Du indbydes til ordinær generalforsamling i Herlev Løbe- og Atletikklub tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.30 i Klublokalet

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 16 år kan på generalforsamlingen være repræsenteret ved en forælder eller værge.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
Dagsorden, bilag og TILMELDING til generalforsamlingen finder du HER 

Sponsorer og samarbejdspartnere