Løbsudvalget

 
[Formål] 
Det er formålet for Herlev Løbe- og Atletikklub: 
 ”at dyrke løb og atletik på ethvert niveau og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætsgrene.  Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.” 
 
 [Principper] 
Herlev Løbe- og Atletikklub arbejder ud fra følgende grundprincipper:
 
 Kvalitet: Vi ønsker, at vores tilbud skal være af høj kvalitet, hvor alle involverede gør sig umage. Det betyder, at vi stiller krav om åbenhed og fleksibilitet i planlægning og afvikling af vores aktiviteter    
 
Involvering og ejerskab: Vi ønsker, at give alle klubbens medlemmer mulighed for at deltage i relevante tilbud og ønsker at give en høj grad af ejerskab til dem, der involverer sig i fællesskabet  
 
 Positivt miljø: Vi ønsker at skabe et positivt miljø, hvor vi fremmer engagement og initiativ. Vi ønsker, at alle tilbud om at bidrage til fællesskabet skal mødes med en positiv indgangsvinkel.
 
 [Løbsudvalgets hovedopgave] 
De væsentligste arbejdsopgaver er at:
 • Finde og udpege løb, som henvender sig et bredt udsnit af klubbens medlemmer
 • Sikre, at der er løbstilbud til både elite og motionister
 • Markedsføre løb på klubbens medier: Hjemmeside og intern Facebook-gruppe
 • Udpege tovholder til hvert enkelt løb – ikke nødvendigvis en fra udvalget
 • Evaluere klubbens deltagelse i hvert enkelt løb
 • Arrangere en årlig klubtur, der henvender sig til hele klubben  
 
 [Løbsudvalgets sammensætning og drift] 
 
Løbsudvalget består af:

Ulf Kelund

Henrik Østergren

Randi Klokmose
René Lyhne Nørager
Martina Holst


 Beskrivelse af evt. obligatoriske arbejdsopgaver] 
 • Udarbejde og vedligeholde en arbejdsbeskrivelse for tovholdere til godkendelse hos bestyrelsen
 • Minimum to gange om året – januar og juni – opdatere hjemmesiden med alle de kommende seks måneders løbstilbud, således at alle klubmedlemmer kan gøre sig bekendt med klubbens samlede løbstilbud
 • At arrangere og gennemføre en årlig klubtur, der annonceres senest 6 måneder før afholdelse
 • Sikre at der for hvert enkelt løbstilbud er nøjagtigt beskrevet, hvorledes man tilmelder sig det enkelte arrangement
 • Udpege tovholdere for hvert enkelt løb, således det af hjemmesidens event tydeligt fremgår, hvem der er tovholder for det enkelte arrangement, herunder kontaktinformation
 • Sikre at tovholderen følger den af bestyrelsen godkendte arbejdsbeskrivelse
 • Sørge for at tovholderen laver reklame for de enkelte løb på klubbens interne Facebook-side
 • At koordinere klubbens deltagelse i RAC-milen, herunder at sørge for, at bestyrelsens retningslinjer herfor er opfyldt
 • At der ved større arrangementer f.eks. klubture og ved store internationale løb m.m., indhentes tilbud m.m. som kan præsenteres for bestyrelsen
 • Lave referat og uploade dette på arkivet på Klubmodul senest 1. uge efter hvert møde
 • Udarbejde et budget inkl. evt. deltagerpriser til godkendelse hos bestyrelsen
 • Sikre at det vedtagne budget overholdes
 • I dialog med bestyrelsen at videreudvikle nærværende arbejdsbeskrivelse med henblik på at skabe fælles ejerskab og forståelse af indholdet.
 • At sikre at bestyrelsen kan godkende udvalgets oplæg til handlingsplan 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere